Kuntavaalit 2017, taustaa

06.03.2017

Olen 67-vuotias työssä oleva Yleislääketieteen professori, jonka lähtökohdat ovat maalla, niukkuudessa ja kovassa työnteossa. Tukkisavotat, asfalttityöt ja metallitehdas Ruotsissa olivat työpaikkojani ennen nyt jo lähes 42 vuotta kestänyttä terveydenhuollon työsarkaa, joka alkoi laboratorion näytteenotosta ja kouluttautumisen kautta johti Yleislääketieteen professuuriin. Suurperheen (8 lasta) vanhimpana olen tottunut vastuunottoon jo lapsesta.

Kannatan tasa-arvoista yhteiskuntaa ja isänmaata. Kaikilla kykenevillä kansalaisilla on mielestäni velvollisuus osallistua isänmaan rakentamiseen tekemällä töitä ja maksamalla veroja kykynsä mukaan.

Koulutuksesta on karsittu liikaa ja se näkyy nuorten lukutaidottomuutena ja matematiikan osaamisen häviämisenä; päässälaskutaito alkaa olla harvinainen kyky. Kirjojen luku, eli kokonaisten tarinoiden hahmottaminen alkaa olla nuorisolle vaikeaa—syynä tekstiviestittely ja lukemattomuus. Kokonaisuuksien hahmottamisen ongelma heijastuu mielipiteisiin ja voi näkyä ääriliikkeinä. Haluan koulutukseen panostettavan.

Maakunnallinen SOTE tulee parantamaan terveydenhuollon palvelujen saatavuutta. Perusongelma, eli lääkärille pääsy helpottuu, kun SOTE-asemia perustetaan lisää, perusterveydenhuoltoa vahvistetaan ja käyntimaksut poistetaan. Kansalaiset saavat erikoissairaanhoidon peruspalveluja valitsemistaan SOTE-keskuksista, joten koko hoitoketju lyhenee. Se tarkoittaa sitä, että lonkkapotilas pääsee ensikäynnin jälkeen nopeutetussa aikataulussa operaatioon; mikäli vaiva sitä edellyttää. Tuen osaltani uudistuksen toteutumista ja tuon osaamisellani siihen maalaisjärkeä.

Paljon puhuttanut pakolaistilanne on EU-tason ja maailmanpolitiikan ongelma, jonka lopullinen ratkaisu ei tapahdu kuntatasolla. Emme perusta Jyväskylään lisää vastaanottokeskuksia, ja turvapaikkaoikeuden saaneiden kohdalla pyrimme integroimaan heidät yhteiskuntaamme; tarjoamalla suomen kielen opetusta,  ammattikoulutusta ja työtä.

06.03.2017Kuntavaalit 2017, taustaa
22.08.2016Kuntavaaleihin Perus SOTE:n puolesta